Förvaring av ved:

En bra vedbod är givetvis det bästa för vedlagringen. Kan man ha ved för två eldnings säsonger så har man ved så det räcker till om det skulle bli extra kallt en vinter. Du slipper också att jaga fatt på torr ved under hösten när du glömde köpa hem ved på vårkanten. Det går också bra att lagra veden utomhus. Till och med utan tak. Kravet på noggrann stapling blir då högt. Har man staplat noga, så kommer bara möjligen det översta lagret av veden att återfuktas. Se till att luften har möjlighet att spela runt stapeln och lägg inte alla staplar ”ände mot ände”.

Det översta lagret av veden kan bli återfuktat av snö och regn och bör nog få torka speciellt innan det eldas.

Skydda veden från återfuktning genom att stapla och skydda gärna med ett enkelt tak. Se till att vinden kan spela mellan taket och veden.

Inga presseningar
Veden ska inte täckas. En tät presenning kan göra mer skada än nytta. Täckning av hela vedstapeln gör att mark- och vedfukten förhindras att stiga upp utan stannar kvar runt veden och skapar en allt fuktigare miljö med risk för att veden möglar.

Energiinnehåll:

Energivärde per fastkubikmeter ved i kilowattimmar (kWh)

Trädslag

Energivärde

Rönn

3190

Bok

3000

Ek

2900

Ask

2900

Lönn

2800

Björk

2650

Klibbal

2350

Tall

2350

Asp

2000

Gran

2000

 

 

En kubikmeter (1000liter) eldningsolja motsvarar 9900kWh.

Torkning av ved:

Jag får ofta frågan ”Hur snabbt torkar veden?”.

Det är väldigt beroende på hur man förvarar veden. Jag har gjort lite egenforskning och lagt in en nyavverkad vedklabbe i mitt garage som höll mellan 15-20 grader i september månad, vedklabben höll 54% fuktighet när jag började mäta och efter 14 dagar så var den nere på 20%, under 20% är eldningsbart. Då har jag använt mig av en fuktighetsmätare som man slår in 2-3cm i trädet så att man mäter invändigt och inte bara ute på ytan.

Att tänka på är att om man lägger in ett par kubikmeter ved i garaget så bör man ha en rejäl avfuktare eller väldig god ventilation eftersom veden innehåller mycket vatten.

Vill man snabba på torkningen så kan man blåsa med en fläkt på veden så att det blir mycket luftcirkulation runt veden.

Inom industrin så är kammartorkar väldigt vanligt att torka virke i, där kan man styra fuktigheten och torka virket i lagom snabb takt så att det inte slår sig och blir krokigt.

Skulle man använt en sådan tork att torka veden i så hade man kunnat torka veden på ca 2 dygn, men det går åt väldigt mycket energi för att torka veden så snabbt.